Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаПрепоръчани

Законът за еврото е готов. Какво трябва да знаем за парите си

Законът за еврото, който подготвят нашите институции, е почти готов и вероятно скоро ще бъде пратен в ЕК. Какво обаче съдържа той? Освен общи разпоредби, документът съдържа и доста конкретни неща, които касаят всеки българин. Едно от нещата, които се регламентират е принципът за превалутиране от лева в евро. Превалутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро.

Не се допуска преизчисляване на суми, използвайки съкратената форма на фиксирания валутен курс, а трябва да се използва изцяло фиксираният курс за обмен, т.е. с всичките пет знака след десетичната точка, пише bTV.

Преобразуването на цените и другите стойности от лева в евро се извършва чрез прилагане на пълната числова стойност на фиксирания валутен курс и закръгляване на получената сума до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие с математическите правила за закръгляване.В закона се пояснява, че превалутирането на цените от лева в евро се извършва безплатно, че поради преизчисляването потребителят не следва да бъде поставен във финансово по – неблагоприятно положение, отколкото би бил, ако еврото не беше въведено, както и че на потребителя следва да се предостави навременна, ясна и точна информация за реда и правилата за обмен на лева в брой.

Записано е така: “Интересите на българските граждани трябва да бъдат максимално защитени. Следва да се гарантира, че потребителят няма да е в по-неблагоприятно положение след въвеждане на еврото, отколкото би бил, ако еврото не е въведено. За целта ще бъдат предприети всички възможни мерки за предотвратяване на злоупотреби при превалутирането на лева в евро.

Ефективните инструменти за наблюдение и контрол ще понижат риска от повишаване на цените в резултат от въвеждането на еврото.“

Законът задължава “потребителите да бъдат защитени в максимална степен от възможни злоупотреби и фалшификации, свързани с въвеждането в обращение на евробанкнотите и монетите.“След въвеждането на еврото търговците са задължени да връщат рестото на клиентите единствено в евро. Период на двойно обозначаване на цените на стоките и услугитеПродължителността на периода (1 месец след датата на вземане на решение от Съвета на ЕС за въвеждане на еврото в България – 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в България).Търговците, които умишлено нарушават правилата за преобразуване или закръгляване, ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство, като техните имена ще бъдат посочени в “черен списък“, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите, на страницата за еврото, както и чрез други информационни канали.

За следенето на добрите практики на търговците следва да бъдат отговорни институциите – организатори на кампанията, а гражданите ще бъдат поканени да се включат в процеса на събиране и предаване на информация.Заплатите ще се изплащат в евро след датата на въвеждане на еврото. Сумите в трудовите договори следва да бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръгли до най-близкия евроцент. Същото важи и за пенсиите и всички помощи.

Източник: Стандарт

Подобни публикации

Back to top button